Arménský Duduk: Pradávný nástroj s duší hor

Duduk má své kořeny v starověké Arménii, s historií sahající až 1500 let do minulosti. Je úzce spjat s arménskou kulturou a byl používán při různých příležitostech, od svateb a pohřbů až po náboženské obřady. UNESCO uznalo duduk a jeho hudbu jako Mistrovské dílo ústního a nehmotného dědictví lidstva v roce 2005.