ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE: 
SUNDARIS MUSICAL INSTRUMENTS S.R.O.
WERICHOVA 952/13
PRAHA – HLUBOČEPY, 15200
JEDNATEL: FILIP JELÍNEK

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:
VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, PŘÍPADNÉ REKLAMACE A VYTVOŘENÍ KOPIE NÁKUPNÍHO DOOKLADU
DÁLE PRO MARKETINGOVÉ AKCE A PRO ÚČELY CÍLENÍ NABÍDEK

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁVÁME JEN NEZBYTNĚ NUTNÉ ÚDAJE, ABYCH VÁM MOHLI NABÍDNOUT KVALITNÍ ZBOŽÍ, VČASNÉ DODÁNÍ A SLUŽBY NA MÍRU.

    JMÉNO, PŘÍJMENÍ, OSLOVENÍ
    ADRESA PRO ZŘÍZENÍ SLUŽBY, ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A ZASÍLÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ
    TELEFONNÍ ČÍSLO
    E-MAILOVÁ ADRESA
    IP ADRESA
    HISTORIE NÁKUPŮ
   
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NIKOMU TŘETÍMU NEPŘEDÁVÁME ANI NEPRODÁVÁME.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME POUZE PO NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU DLE ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:
VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY: NEJDÉLE 36 MĚSÍCŮ OD VYSTAVENÍ DAŇOVÉHO DOKLADU
VYŘÍZENÍ REKLAMACE: NEJDÉLE 12 MĚSÍCŮ OD UKONČENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
UCHOVÁNÍ HISTORIE NÁKUPŮ PRO ÚČELY NABÍDEK: NEJDÉLE 30 DNŮ OD ODVOLÁNÍ SOUHLASU
ZŘÍZENÍ SLUŽBY, ZAJIŠTĚNÍ SERVISU: NEJDÉLE 48 MĚSÍCŮ OD UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

VAŠE PRÁVA
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU CITLIVÉ INFORMACE A MÁTE PRÁVO VĚDĚT, JAK S NIMI NAKLÁDÁME.
NA ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU PÍSEMNOU ŽÁDOST VÁM ZAŠLU, JAKÁ DATA O VÁS MÁME, OPRAVÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, VYMAŽEME OSOBNÍ ÚDAJE – POKUD SI NEPŘEJETE, ABY VAŠE OSOBNÍ DATA BYLA DÁLE ZPRACOVÁVÁNA A NEBUDE TO V ROZPORU Z NAŘÍZENÍM FINANČNÍ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, CIZINECKÉ NEBO STÁTNÍ BEZPEČNOSTI.

ODKAZY NA LEGISLATIVU
POSTUPUJEME VŽDY V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU, JEJÍŽ PLNÉ ZNĚNÍ NAJDETE NA TĚCHTO ODKAZECH:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
ZÁKON Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. ČERVENCE 2017
ZÁKON Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. ČERVENCE 2017