Historie Shakuhachi

Shakuhachi, tradiční japonská bambusová flétna, má kořeny sahající až do starověké Číny, odkud byla do Japonska přivezena v 6. století. Původně byla součástí císařského dvora a hrála klíčovou roli v tradiční dvorské hudbě gagaku. Během období Edo (1603-1868) však shakuhachi získala svůj charakteristický tvar a použití, jak je známe dnes​ (Japan Pitt)​​ (Chikushin Shakuhachi)​.

V tomto období se shakuhachi stala nástrojem zenových mnichů sekty Fuke. Tito mniši, známí jako komusō, používali shakuhachi k meditaci a duchovnímu tréninku. Flétna se stala symbolem duchovního hledání a byla využívána nejen k meditaci, ale také k žebrání. Hudba hraná na shakuhachi, známá jako honkyoku, byla považována za cestu k osvícení​ (Shakuhachi Society)​.

Po období Edo, během modernizace v období Meidži, došlo k sekularizaci shakuhachi a její využití se rozšířilo i do jiných hudebních žánrů, včetně sankyoku, což je souborová hudba zahrnující koto a shamisen. V současnosti se shakuhachi používá nejen v tradiční japonské hudbě, ale také v moderních hudebních stylech a filmové hudbě​ (Chikushin Shakuhachi)​​ (Shakuhachi Society)​.

Popis flétny Shakuhachi

Shakuhachi je vyrobena z jednoho kusu bambusu a její délka se obvykle pohybuje mezi 54 až 61 cm. Flétna má pět otvorů – čtyři pro prsty a jeden pro palec, což umožňuje hráči kontrolovat ladění a dynamiku tónů. Je laděna v pentatonické stupnici, což jí dodává unikátní zvukový charakter. Tělo flétny je často zpevněno provázky, které zabraňují praskání bambusu a zvyšují její odolnost​ (Flute Dojo)​. 

Jak hrát na Shakuhachi

Hraní na shakuhachi vyžaduje specifickou techniku a trpělivost. Zde jsou základní kroky, jak začít:

  1. Držení flétny: Držte shakuhachi oběma rukama tak, aby prsty přirozeně padaly na otvory. Správné držení je základem pro kvalitní zvuk.
  2. Umístění náústku: Náústek (utaguchi) umístěte na spodní ret. Experimentujte s různými úhly a intenzitou foukání, dokud neuslyšíte čistý tón.
  3. Vytváření tónu: Jemně foukejte přes hranu náústku a upravte úhel, dokud nezazní tón. Důležitá je správná poloha rtů, známá jako embouchure.
  4. Cvičení vyšších registrů: Pro hraní vyšších tónů (kan) je třeba zvýšit sílu proudu vzduchu a upravit embouchure​ (Flute Dojo)​ 

Pokud chcete zlepšit své dovednosti, doporučujeme sledovat instruktážní videa nebo se přihlásit na lekce u zkušeného učitele. Tímto způsobem můžete zdokonalit svou techniku a objevit širokou škálu zvuků, které shakuhachi nabízí.

Prstoklad pro Shakuhachi:

Zajímavosti o Shakuhachi

  • Meditativní nástroj: Shakuhachi se často používá k meditaci a relaxaci, její zvuk přináší klid a harmonii.
  • Symbol spirituality: Pro zenové mnichy byla shakuhachi nejen hudebním nástrojem, ale i prostředkem duchovního rozvoje.
  • Unikátní zvuk: Shakuhachi je známá svým hlubokým a rezonantním zvukem, který dokáže vyjádřit širokou škálu emocí od melancholie po radost​ (Shakuhachi Society)​.

 

Závěr

Shakuhachi je více než jen hudební nástroj; je to most mezi minulostí a přítomností, nabízející bohatou paletu hudebních a duchovních zážitků. Pro každého, kdo se zajímá o japonskou hudbu a kulturu, je shakuhachi fascinujícím nástrojem k objevování.

Pokud máte zájem o koupi shakuhachi, navštivte obchod sundaris.cz, kde najdete široký výběr těchto nádherných fléten.

Koupit: https://sundaris.cz/Exotick%C3%A9-Fl%C3%A9tny-c15379040